ናይ ሕጂ`ኸ ብውዲት ድዩ ብጎነጽ ?

ኣብ መፋርቅ 20 ክፍለ ዘመን እስራኤል ብመንገዲ ብሪጣንያ ኣብ ፈለስጢን ክትከል እንኮላ ፤እታ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ጂኦ ፖለትካዊ ቅርጻ ዘነጸረት ኤርትራ ከኣ ክትቡንቆር ወይ ክትምቀል ብባዓል ብሪጣንያ ዝእለመሉ ዝነበረ ዘመን`ዩ።