ቅሉዕ መልእኽቲ ተረኽቦ ናይ ሓንቲ ቤተ ክርስትያን በርሊን ንኻልኣይ ጊዝይኡ ዝለኣኽ ሓበረታ: 30 ሕዳር 2017

ቤተ ክርስትያን ኩሉሳዕ ካብ ኣመንቲ ኣይኮነትን ትጉዳእ። ኣብ ውሽጣ ካብ ዝርከቡ መራሕቲ ሃይማኖት ኢና ዝብሉ ውሑዳት ስሱዓትን ፍትሓዊ ምሕደራ ብእተሳእኖ መንግስትን ጥራይ እያ ትጉዳእ። ንሳቶም እዮም ከኣ መንግስቲ ኢድ ኣእትዩ ክርምሳ ማዕጾ ዝኸፍትሉን ባይታ ዝምድምዱሉን፣ ነቲ ስርዓት ተጸጊዖም ድማ ምእመናን ዝሕምሱን። ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ተጸፍዮም ሰለይቲ ናይቲ ስርዓት ኮይኖም ዝዕሰቡ ካህናት ሰብ ሸጓጉጢ ውሑዳት ኣይኮኑን። ከምኦም ዝበሉ ሰብ ጉንዖ እዮም ድማ መብዛሕትኦም ናብ ድያስፖራ ወጺኦም ብስም ሃይማኖት ዞባዊ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዘቑሙን ብኤምባሲታት ህግደፍን ማሕበረ- ኮማትን ኣድላይ ዘበለ ምትሕብባር ዝግበረሎምን። ኣብኡ ኮይኖም እዮም ድማ! ነቶም ብደገ-ደገ ዝጸንሑ ካህናት ዝዓስቡዎም። ዘቖሙወን ማሕበራት ከኣ ከም ዝዘርጉወን ዝገብሩዎም። ብኤምባስታትን ማሕበረ-ኮማት ህግደፍን ዝመሓደራ ቤተክርስትያን ካብ ፖለቲካ ነጻ እየን ምባል ከቶ! ኣይከኣልን። ነዚ ኣብ ገምጋም ዘእተወ እምበኣር ካብዙይ ንታሕቲ ምንባብ ሓደ ርኡይ ኣብነት ክኾነና እዩ።