ብተግባር ኣለና ንበል እንተሃሊና፡

ህይወት ዘለዎ ፈለኽለኽ ክብል ክዛረብ

ካብ ሕማሙ ክፍወስ ብተግባር ክረባረብ

ይወናጨፍ ኣብ ባሕሪ ብሃገራዊት መርከብ

በረኻ ወጺኡ ይዘቲ ኣብ ጽላል ገረብ ብብልሓት ብቃልሲ ይስገሮ ንሩባ መረብ