ስርዓት ህግደፍ ንርእሱ ከሲሩ ህዝብን ሃገርን ኣኽሲሩ።

ጉጅለ ህግደፍ ነዛ ስልጣን እትብል ቃል፡ ሓንሳብ ብርእሳ ካልእ ግዜ ከኣ ብእግራ ኣንጠልጢሉ፡ ካብ’ቲ ብዙሕ ንዕኡ ዝጥዕሞ ሓደ ትርጉም እናሃበ ይሰርሓላ ኣሎ። ንስልጣን ዝህቦ ትርጉም ካብ’ቲ ጸረ-ህዝቢ ዝኾነ በይናዊ በሓቲ ኣረኣእያኡ ነቒሉ ስለ ዝኾነ፡ እነሆ ብተግባር ህዝብን ሃገርን ለኪሙ ናብ መንገዲ ውድቀት የመርሕ ኣሎ። ሎሚ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ኮነ ከም መንግስትን መንግስታዊ ፖለቲካዊ ኣመራርሓን ይዋሳእ ኣለኹ ዝብል ሓይሊ፡ ብሕጊ፣ ብኣረኣእያ ኣብ መሬት ከም ዘሎ ዘረጋግጽ ጭቡጥ ኣማላኻቲ ወይ መስፈሪ ከርኢ ኣለዎ።