ኣፍሪካዊ ሕብረት ናይ መን ድዩ?

ኣህጉር ኣፍሪካ ትማሊ ኮነ ሎሚ ብባህርያዊ ጸጋታት ዝተዓደለት ክፍለ ዓለም’ያ፡፡ ብካልእ መልክዑ ድማ ኣህጉር ኣፍሪቃ ትማሊ ኮነ ሎሚ ፖለቲካውን ጸጥታውን ርግኣት ዘይብላ፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ ዝረሓቓ፣
ብጽምኣት ደሞክራስን ደሞክራስያዊ ምሕደራን ትማስን፣ ብኲናት ወረ ኲናትን ትሕመስ፣ ከም ናይ’ዚ ኩሉ ውጽኢት ከኣ ብድሕረትን ድኽነትን ትግለጽ ኣህጉር’ያ። እንክቕድም ጠንቂ ኲናትን ዕግርግር፣ ድሕረትን
ድኽነትን ኤውሮጳውያን ገዛእቲ’ዮም ነይሮም። እንክድሕር ከኣ ጠንቂ ኲናትን ዕግርግርን፣ ድሕረትን  ድኽነትን ኣፍሪቃውያን ፖለቲከኛታትን ምሁራትን’ዮም።