ብምርጫ ዝተኣትወ ጽምዋ፡ ህዝቢ ለኪሙ ዒቕዒቕ ይብል ኣሎ፡-

ኣፈጣጥራና ማሕበራዊ’ዩ። እንነብረላ ዘላ ምድሪ ከኣ ማሕበራዊት ምድሪ’ያ። ዓለምና ማሕበራዊ ዓለም’ዩ። ማለተይ’ሲ ዋላ ሓደ ፍጡር ናይ ገዛእ ርእሱ ደሴት የብሉን። ህይወትና መንብሮና ማሕበራዊ ዝገብሮ ከኣ፡ ህይወታውያን ፍጡራት ምስ ንዕኦም ዝመስሉ ፍጡራት ዝጫነው፣ ዝምድና ዝምስርቱ፣ ብምዃኖም’ዩ። ወዲ- ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ፡ እንስሳታት ዘቤት ኮነ ዘገዳም ህይወቶም ሓደ ካብ’ቲ ካልእ ዝተነጸለ ዘይኮነስ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ዝተኣሳሰረ ማሕበራዊ’ዩ። ንኣብነት፡ ኣድገ በቕሊ ምስ ከምኦም ኣድገ በቕሊ፣ ጤለ በጊዕ ምስ