ኲነታት ሃገርና ኤርትራ


ኣብዚ ዝስዕብ ጽሑፍ ሀ. ኲነታት ሃገርና ኤርትራ ብሓጺሩ ለ. ኲነታት ደምበ ተቛውሞ ብሓፈሻ ከምኡ’ውን ሐ. ኲነታት ግሃድኤ ሕድሪ ክንጠቅስ ኢና። ኲነታት ሃገር ብሓጺሩ፡- ሓፈሻዊ ኲነታት ሃገርና ኣብ ኣዝዩ ቃራና ዝዀነ መገዲ እዩ ዘሎ። ብካልእ ኣዘራርባ ኤርትራ ከም ሃገር ሓደ ዓቢ ቤት ማእሰርቲ ኰይና ኣላ። ሃገር ኤርትራ ብውሕዱ ርእሳ ትኽእለሉ ጸጋታት ኣለዋ። እንተዀነ ግን መራሒ ገባቲ ጭፍራ ህግደፍ ንኹሉ ስለ ዝገበቶ ሃገርና ብቊጠባ ባይታ ዘቢጣ ትርከብ። ህዝቢ ኣብ ናይ ጥምየት መድረኽ ኣትዩ ኣሎ። ናይ ሃገር