እቶም ወዲ 93 ሽማግሌ ! (መራሒ)

እምቢ ሓጂ ሙሳ  መ/ ኑር ንኤርትራን ዓለምን ከዛርብ ዝኸኣለ  በቲ እምቢ  ዝበሉሉ ጉዳይ ክብደት ኣይኮነን ዝረኤ፤ እቲ ጉዳይ  ጉዳይ ክብረት ድዩ  ጉዳይ ሃይማኖት፤ ጉዳይ ጥሪት ድዩ ጉዳይ መሬት ……………. ብዘየገድስ ፤ እምቢ ዝብል ሰብ ኣብ ዝተሳእነሉ ፤ መንእስያት ኣብ ክንዲ ቃልሲ ንለውጢ  ምህዳም ዝመረጹሉ ፤ሙሁራት ናብረኦም ኣብ ምጥጣሕ ዘድሃብሉ፤ ……. ተካል ዘመን  እምቢ ክብሉ ዝኸኣሉን መንእሰይ  ክቃወም  ዘበራበሩን  ሽማግሌ ብምዃኖም`ዮ።  ስለዚ ንፍቶ ንጽላእ መራሒ ዝብል ቅጽል ጨቢጦም`ዮም።