መንእሰይ ተላዓል !!

ስርዓት ኢሳያስ ስልጣኑ ንምቕጻል ምእንቲ፡ ኣብ ህዝቢ ኩቱር ፍርሒ ብምስራጽ፡ ኣብ ልዕሊ ካብኡ ዝተፈልየ ፍሉይ ርኢቶ ዘለዎ ኤርትራዊ ዜጋ፡ ናይ ጭውያ፣ ምእሳር፣ ምስዋር፣ ዉሳይ፣ ስጉምቲታት ምውሳድ፡  ከም ልሙድ መርሓ ዝሓዞ’ዩ። እዚ ካኣ ክሳብ ዝወድቕ ኣይክገድፎን’ዩ። ኣብ ኤርትራ ካብ ርእይቶኡ ዝተፈለየ ፍሉይ ርኢቶ፣ ወይ ተቃዋሚ ርኢቶ ዝህልዎ ዜጋ ውሕስነት ድሕነት ሂወት የብሉን። ዓሰርተታት ኣሻሓት ሰብ ፍሉይ ርኢቶ ኤርትራውያን ዜጋታት ብዘይሃይማኖታዊ፣ ብሄራዊ፣ ኣውራጃዊ፣ ጾታውን ኣፈላላይ ተኣሲሮምን ይእሰሩ ኣሎዉን’ዮም። ኣበይ ከም ዝኣተዉ’ውን ኣይፍለጡን’ዮም። ባእታት ሓይልታት ጸጥታ ወልቀ መላኺ ኢሳያስ ንምግልጋል፡ኣባት ነፍሶም፣ ሸይኾም፣ መምህሮም፣ ኣቦታቶም፣ ኣደታቶም፣ መሳቱኦም፣ ኣዕሩኽቶም፣ መርሓቶም፣ ደቆም ዝጥፉኡ’ዮም። ካብ ማህጸን ለዋህ ወላዲት ዝተወልዱ ነይመስሉ!! ጡብ ኣደ ዘይጠበዩ፣ ግንዖ’ቦ ዘይጠዓሙ ዚመስሉ ኢሰብኣውያን ምሕር ጨካናት’ዮም።