ሓድነትና ንድሕነት ህዝብናን ፡ ሃገርናን እዩ

እቲ ቀንዲ ምኽንያት መበገሲ ናይዚ ኣብ ኤርትራ ሃገርና ተላዒሉስ፡ ጌና’ውን ዝቕጽል ዘሎ ፖለቲካዊ ማዕበል፡ እኩብ ድምር ናይ’ቲ ን 26 ዓመታት ዝኣክል ሓፋሽ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ምልኪ ህግደፍ ዘሕለፎን፡ ጌና’ውን ዝቕጽል ዘሎ ፡ ሕሱም ጭቆናን፡ ግፍዕን ፡ መከራን፡ ማእሰርትን፡ መግረፍትን፡ መቕተልትን፡ መወዳእታ ዘይብሉ ባርነትን፡ ኮይኑ፡ እቶም 93 ዓመት ዝዕድሜኦም፡ ተባዕን ፡ ኣተባባዒን፡ ንህዝቦም  ጽቡቕ ኣብነት ኮይኖም፡ ንኽስውኡ ዝመረጹ ጅግና፡ ኣቦና ፡ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ዝመከቱሉን ፡ ዝጨርሑሉን፡ ህዝባዊ ቃልሲ እዩ።