ንዳላለ’ወ ንተሓላለ

ብምኽንያት ፖለቲካዊ ሕሰምን ንሱ ዝወለዶ ድኽነትን ናቱ ማለት መረበቱ ገዲፉ ኣብ ዝተፈላላያ ሃገራት ተበቲኑ ዝነብር ዘሎ ኤርትራዊ ብኣማኢት ኣሽሓት ዘይኮነ ብሚሊዮናት ዝቑጸር ምዃኑ ዝተፈላለዩ ትካላት ዘውጽእዎ መጽናዕታዊ ጸብጻባት ይእምት። ትማሊ ማለት ቅድሚ 1991 ግዳማዊ መግዛእቲ ብዝኽተሎ ዝነበረ ዓፋኒ ፖለቲካውን ቁጠባውን ፖሊሲ፡ ኣብ መሬትና ንምንባር ሓርቢቱና ክንስደድ ተገዲድና። ሎሚ ማለት ድሕሪ 1991 ብዝተፈጥረ ሓድሽ ሃገራዊ፣ ዞባዊ፣ ዓለማዊ፣ ፖለቲካውን ቁጠባውን ምቅይያራት ድማ፡