Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ጻውዒት ኣራሚት ሽማግለ ንኤርትራውያ ተቀማጦ ሪያድ

መቀጸልታ ናይቲ ኣብ ጅዳ ዝተኻየደ ፍሹል ፈዝቲቫል፡ መጋበርያ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ሪያድ’ውን ተመሳሳሊ ፈዚትቫል  ካብ ዕለት 08/11/2017 ኣትሒዞም ከካይዱ ይሸባሸቡ ኣለዉ።  እንተኾነ ንኽብረት እቶም ኣብ ጎደናታት ኣስመራ በጃ ትምህርቶምን፡ በጃ ዲኖምን (ሃይማኖቶምን)፡ ሃገሮምን ዝወደቁ ጀጋኑ፡ደቅኹምን ኣሕዋትኩምን፡ ገና ደሞም ከይነቀጸ ሬሶኦም (ጀናዘኦም) ረጊጽኩም ናብዚ ብኮራኩር ህግደፍ ዝተዳለወ ፌዝቲቫል ክትሳተፉ ከመይ ገይሩ ሕልናኹም ይፈቅደልኩም???