ድምጺ ሓርነት ካብ ጎደና ሓርነት ኣድሂዩ ኣሎ

መስረታዊ ዕላማታት ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ፡ ነጻን ሓራን ዲሞክራሲያዊትን ኤርትራ ምህናጽ ኢዩ። ሓደ ካብ' ዝዓበየ ወሳኒ ዕላማ ከኣ ህዝቢ ኤርትራ መጻኢ ዕድሉ ባዕሉ ክዉስን፡ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ሕግን ቁዋምን ባዕሉ ንባዕሉ ከምሓደር፡ ካብ ዝተሓተ፡ ክሳብ ዝልዓለ ደረጃ መንግስቲ ብቀጥታ ኮነ ብወከልቱ ክሳተፍ ኢዩ። ኣብ ትሕቲ ግዝኣተ ቁዋምን ስርዓት ሕግን፡