ህጹጽ ኣኬባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ

ትማሊ ዔለት 01 ሕዲር 2017 ‘’ሰውራ 31 ጥቅምቲ ሓድሽ ተርእዮ ምልዔዒል ህዝቢ እዩ ‘’ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ህጹጽ ኣኬባ ኣካይደ ፡እዚ ኣብ ኣታሃላልዋ ህዝቢ ኤርትራን ፡ ጉዲይ ግበታዊ ስርዒት ህግዯፍን ፡ ሰውራ 31 ጥቅምቲ ኣመልኪቱ ዘካየዶ ኣኬባ ኣካይደ እዚ ዝዔብ ጋዜጣዊ መግለጺ ዘርጊሑ ።