ሓጺር ታሪክ ቤት ትምህርቲ ዲያእ

ቅድሚ ምልኪ ጭፍራ ህግደፍ ኣብ ዝባን ህዝቢ ኤርትራ ምውጥሑ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወረድ ዝነበረን ዘሕለፎን ጸገማት ምግላጽ ንካልእ ግዜ ገዲፍና፣ እዚ ካብ መዓንጣ ህዝቢ ኤርትራ ዝወጽአ ገባቲ ስርዓት ጭፍራ ህግደፍ ብኢደ-ወነንኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተወጢሑ ዛጊት ካብ ርብዒ ክፍለ-ዘመን ንላዕሊ ዝኣክል ንኽትገልጾ ኣስካሕካሒ ዝዀነ በደላት ክፍጽም ጸኒሑን ይፍጽምን ኣሎ። ስነ-ስርዓት ይኹን ኣገባብ ከምኡ’ውን ንህዝቢ ሕጊ ከይሃበ ቃሕ ብዝበሎ ኣገባብ ብሕግን ሕጋውነትን ዘይኰነስ ብኣዋጃት ጥራሕ ሃገር ክመርሕ ይርአ ኣሎ። ብርግጽ ከኣ ንኽትቈሮ ይኹን ንኽትግምግሞ ዘሸግር ክሳብ ብኣህጉራዊ ደረጃ ከይተረፈ ብብሩህ ዝተገልጸ ኣህጉራዊ ገበናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ክፍጽም ርይአ ኣሎ። እዚ ኩሉ ገበናት እንዳተፈጸመ ከሎ ህዝቢ ይርድኦዶ? ይፈልጦዶ ኣይ