እቲ ሰላማዊ ሰልፊ መርኣያ ምንቕናቕ ስርዓት ህግደፍ’ዩ።

ኣብቲ ብሰንኪ ማእሰርቲ ክቡር ኣቦና ሓጂ ሙሳ መሓመድኑርን ካልኦት ዚጋታትን ዝጀመረ ህዝባዊ ናዕቢ ትማሊ ኣብ ከተማ ኣስመራ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ተቐማጦ ናይቲ ከተማ ናብ ጎደናታት ወጺኦም ንስርዓት ህግደፍ ብጽንዓት ከምዝተቓወሙዎ መላእ ዓለም ዝዛረበሉ ዘሎ ሓቂ ኢዩ።