ምስጋና ንተኻፈልቲ ሓዘና ሞት ወድና ዱታ ዘርአማርያም ተወልደመድህን

ውላድናንሓውናንዱታዘርእማርያም፣ብዕለትታሕሳስ 12, 1979ኣብሩባዓሌትባርካሜዳ ኤርትራ ተወሊዱ፣ብሃንደበታዊ ሕማም ምኽንያት፣ መስከረም 16, 2017ካብ እነፍቅሮ ቤተሰቡን ኣሕዋቱን ካብዛ ኣህላኺት ዓለም ብሃንደበታዊ ሞት ተፈልዩና። ድሕሪ ሞቱ ኣብኣሜሪካኣብ ቀብሩ ሓመድድበዘላበስኩሙናን፣ከምኡውንኣብ ዓዲ መቐርካንኡስዞባ ሰረጀቓ መጺኹም ካልኣይቀብሪዘቃበርኩምናን፣ ካብ ርሑቅን ቀረባን መጺእኩም ብኣካልኣብ ሓዘንና ንዝተሳተፍኩምኮነ፣ ካብፈቐዶኩርንዓት ዓለምን፣ካብውሽጥን ወጻኢሀገርንብቴለፎንይኹንብኻልእ ማሕበራዊ መርበባት ንድርብመሪርሓዘንናዘጸናናዕኩምናን፣ ኣዕሩኽን፣ ብጾትን፣ ፈተውትን፣ቤተሰብን፣ኩልኹም ሕሰምኣይትርከቡ፣ክብረትይሃበልናኣናበልና ዕዙዝልባዊምስጋናና ድሕሪ ምቕራብ፣ ካብዚዕለትዚጀሚርናሓዘናከምዝዓጸናብኽብሪንሕብር።