ሰራዊት ምልኪ ዋልታ ሃገር ኣይኮነን ክኸውን ድማ ኣይክእልን

ብባዕዳዊ መግዛእቲ ድዩ ብዘቤታዊ መግዛእቲ፡ ሰብኣዊ መሰሉ ዝተጋህሰ፣ ልኡላዊ ስልጣኑ ዝተመንዘዐ፣ ቁጠባዊ ረብሓ ከይረክብ ዝተነፍገ ህዝቢ፡ መሰሉ ከረጋግጽ ክቃለስ ናይ ግድን’ዩ። እቲ ቃልሲ ሰላማውን ፖለቲካውን ክኸውን ይኽእል። ናይ ከተማ ዓመጽ ክኸውን ይኽእል። ዝተናወሐ ብረታዊ ቃልሲ ክኸውን ይኽእል። እዚ ዓይነትን ደረጃን ናይ’ቲ ግርጭት፡ ኣብ’ቲ ግርጭት ዝዋስኡ ሓይልታትን ንቕሓት ህዝብን