ናይ ሓዘን መግለጺ ብምኽንያት ሞት ሓጂ ስዒድ ዓብድልሃዲ

ሓጂ ስዒድ ዓብድልሃዲ ማሓመድ ሼኽ ኑር ብዝሓደሮም ሕማም ምኽንያት  ኣብ ከተማ ዩተበሪ ሃገረ ሽወደን ተራሒሞም  ምስ ሰማዕና ኣዝዩ ሓዘን ተሰሚዑና።  ሓጂ ስዒድ ውፉይ ሃገራዊ ኣብ ልዕሊ ምንባሮም፡ ኣብ ማሕበራውን ግብረሰናያውን ተግባራት ንጡፍ ከም ዝነበሩን፡  ገና ኣዝዩ ብሉጽ ዝኾነ ስራሓት እንዳሰርሑ ካብዛ ዓለም ከም ዝተኾልፉን  ይንገረሎም።   ብተወሳኺ፡ እቲ ኣብ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዝተኸስተ ቅልውላው ፍታሕ ንምርካብ ሕልነኦም  ገዲድዎም ሓደ ካብቶም ሽማግለ ዕርቂ ኾይኖም ንልዕሊ ትሽዓተ ወርሒ  ዝተዋስኡ ወላዲ ከም ዝነበረሩ  ብጾቶም ኣባላት ሽማግለ ዕርቂ ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ።