ህዝቢ ነበርቲ ዓድታት ከባቢ ኣስመራ ምስ መሬትን ኣባይትን ብዝተኣሳሰረ ይከላበት ኣሎ።

ነባሪ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ናይ ዝርከባ ዓድታት ዝኾነ ህዝቢ፡ እቲ ስርዓት ብዘውጸኦ ሕጊ መሰረት፡ ኣብ ኢዱ ዝጸንሐ መሬትን ብጤሳ ገዛ ተሰሪሕሉ ዝነብረሉ ዘሎ ኣባይትን፡ ካብ ኣፍልጦ መንግስትን ብዘይሕጋዊ ኣገባብን ዝተታሕዘን ዝተሃንጸን’ዩ ብዝብል ግልቡጥ መጎት፡ ንገሊኦም ክንድ’ዚ ሽሕ ገንዘብ ትኸፍሉ ክብሎም እንከሎ ንገሊኦም ድማ ብሓይሊ ብምህጋር የከላብቶም ከም ዘሎ እሙናት ምንጭታት ድምጺ ሰላምን