ህጹጽ ዜና ካብ ኣስመራ

ቤት ትምህርቲ ብርሃን ኣስላም ወይካ`ኣ መድረሰት ዲያእ እስላሚያ (ብተለምዶ ፡አንዳ ኡስታዝ በሺር) ብኣረሜናውን ገባትን ስርዓት ህግደፍ ትህገር ኣላ። ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ነታ ብገንዘብ ህዝቢ ዝተሰርሐት ንብረት ናይ ህዝቢ ዝኾነት ኣብ ኣኽርያ፡ ከተማ ኣስመራ እትርከብ ቤት ትምህርቲ ድያእ እስላሚያ ብተለምዶ እንዳ ኡስታዝ በሺር ተባሂላ  ትጽዋዕ ንኽትህገር ኣብ ዝሓለፈ