መድረኽ ሃገራዊ ዘተ (መ.ሃ.ዘ.) ዋዕላ መቐይሮኣዊ ምትሕብባር (ዋ.መ.ም.)

መዝከርምርድዳእ ሓባራዊሃገራዊራእይን፡ውሁድተግባርን: ምስግጋር  ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ 22 ጥቅምቲ 2017 እዚመዝከርምርድዳእውጺኢትናይ’ቲ ኣብ ዋዕላመቐይሮኣዊምትሕብባርኣብመንጎ ፖለቲካውያንንበርጌሳውያንንተቓወምቲውድባት: ካብ 20 ጥቅምቲክሳብ 22: 2017ዝተኻየደዘተንዝተበጸሐምርድዳእንዩ::