ሰልፊ ፊደረላዊ ዲሞክራሲ ኤርትራ

 ፖሎቲካዊ ወረቀት ኣብ ራብዓይ ጉባኤ ምንቅስቃስ ፊደረላው ዲሞክራሳውን ኤርትራ ዝወጸት፡ እቲ ምንቅስቃስ ከኣ ናብ ተቃዋሚ ፖሎቲካዊ ሰልፊ ክትቅይር ከላ ( ሰልፊ ፊደረላዊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ዝብል ስም ከም ተወሃቦ) እዚ ከኣ ካብ ዕለት 15 ክሳብ 17 ግንቦት 2017 እዩ።