ሓጺር ታሪኽ ሂወት መርሑም ሓጅ ሲዒድ 1949 - 2017

ሓጅ ሲዒድ ካብ ኣቡኡ ዓብደልሃዲ ማሓመድ ሸኽ ኑር ከምኡ’ውን ካብ ወላዲቱ ወ/ሮ ሓሊማ ሲዒድ ሽደ ኣብ ከተማ ከረን ብ 1949 ተወለደ። ኣብ ጊዜ ቁልዑነቱ ኣብ ከረን ቁርኣን ቐሪኡ ናብ ኣስመራ ብምኻድ ድማ ኣብ ጃሊያ መባእታዊ ከምኡ’ውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ኢስላሚያ ተማሃረ። ናብ ከረን ብምምላስ ኣብ ናይ ኣኩኡ ሓጂ ዓብዳይ ሓጂ ሑሴን ትካል ንግዲ ኣልያዲ ስራሕን ታሓዚ ገንዘብን ብምኳን ብእምነት ንነዊሕ ዓመታት ኣገልገለ። ብምቅጻል ኣብ 1977 ናብ ሱዳን ተሰደደ ከምኡ’ውን 1978 ናብ ሱዑዱያ ስደቱ ቀጸለ። ኣብ ሱዑዲያ ኣብ ሓደ ዓቢ ንግዳዊ ትካል ከም ታሓዚ ገንዘብ ብሙዃን ክሳብ 1987 ብታኣማንነት ኣገልገለ። ሓጅ ሲዒድ ብዝሓደሮ ናይ ናጻነት ስሚዒት ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤሪትሪያ ከም ሓፋሽ ውድብ ኮይኑ ንናጻነት ሃገሩ ዘገልገለ ውፉይ ነበረ።