መጋበርያ ሓደ ሰብ፡ ዓለቕቲ ሕብረተ-ሰብ፡

ጥዕና ዘለዎ፡ ነጻ ህላወ ዘለዎ ሰብ ኣብ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ’ዩ ዝተኣማመን። ኣብ ሓቅን ፍትሕን ድማ’ዩ ዝምርኮስ። ዓቕሙ ክንዲ ዘፍቀደሉ ከኣ ንረብሓን መሰልን ህዝቢ ይሰርሕ። ኣብ ነብሱ ዘይተኣማመን ሰብ ብኣንጻሩ፡ ካብ ሓቅን ፍትሕን ይሃድም። ንልዕልና ግዝኣተ ሕጊ ኣትሒቱ ይርኢ። ድሕነት ቀጻልነቱ ኣብ ውልቀ ሰባት ይተኣማመን። ንገዛእ ርእሱ ክዓግብ ዘይኮነ ነቶም ዘምልኾም ውልቀ ሰባት ከዕግብ፡ ኣብ ዓመጽ፣ ሓሶት፣ ምድንጋር፣ ገበን ይዋፈር። ለባም መስተውዓሊ ክመስል’ውን ይፍትን። ብተግባር ግን፡ ኣብ ገዛእ ርእሱ፡ ኣብ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፡ ኣብ ልኡላውነት ህዝቢ፡ ኣብ ቅኑዕ ፖለቲካዊ መስመርን ሓቅን