ናይ ሓዘን መግለጺ

እንተዀነ ግን ሃገርና ኤርትራ ካልእስ ይትረፍ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ንብምሉእ ልቡ ዝተቓለሰላን ዝሰንከለላን ዝደኸመላን ክትከውን ገና ኣይበቕዐትን ዘላ። ትረፍዶ ከም ኪሮስ ዝኣመሰሉ ሓርበኛታት ንሃገሮም ክኣትዉ፣ ብኣንጻሩ ብሚእትታት ኣሽሓት ዝቚጸሩ ኤርትራው