መሰል ውሑዳት

ሕቶኣለኒብብሄርብህዝቢ
ውዓልሕደርዘየብልዘየጸቢ
እዛረብየለኹንብሃውሪብወዝቢ
ክላዘብ‘የደልየምስንእሽቶዓቢ
ምስዅሉዜጋብዓልቀልቢ