ከታሪ መንግስቲ ብዛዕባ ነውርታት ክትራን እንክምህር፡

ልክዕካ ዘይምፍላጥ ሓደ ንደቂ ሰባት ኣብ ገደል ዘእቱ፡ ብቐሊል መድሓኒት ዘይርከቦ ክፉእ ሕማም ኣእምሮ ምዃኑ፡ ምሁራት፣ ሰብ ተመክሮን ለባማትን ኣብ በበይኑ ኣጋጣሚታት ክዛረብሉ ክምህርሉ ጸኒሖም ኣለው። ልክዕካ ዘይምፍላጥ፡ ብፍላይ ክኒዮ ውልቀ-ሰባት፡ ጉጅለ፣ ማሕበር፣ ፖለቲካዊ ውድብ፣ ሃገር ኣብ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ዝረአ ምስ ዝኸውን ሓደጋኡ ከቢድ ምዃኑ ርዱእ’ዩ። ከም ናይ ቀረባ ኣብነት፡ ፈጣርን መራሕን ህዝባዊ ግንባር/ህግደፍ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፣ ውድቡ ህግደፍን ኣምለኽቱን ክነዝሕዎ ዝጸንሑ መን ከማና ዝብል ባዶ ነፍሕታት፡ ብደም ንጹሃት ዘይረዊ ሽውሃት ኲናት፡ ካብ ስዕረቱ ዘይመሃር