ናብ 3ይ ውድባዊ ጉባኤ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ (ግሃድኤ)፡

ብቐዳምነት ኣብ መኽፈቲ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤኹም ተረኺብና መልእኽትና ከነመሓላልፍ ንዝተገብረልና ዕድመን ዝተዋሃበና ዕድልን ብልቢ ነመስግን። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤኹም ንህልዊ ወድዓዊ ኩነታት ናይ ህዝብታትና፡ ሃገርናን ደምበ ተቓውሞናን ብግቡእ ገምጊሙ፡ ንዘጋጥምዎም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ከበድቲ ኣሰከፍቲ ሓደጋታትን ጸገማትን ንምውጋድ ዘኽእሉ ፖሊሲታትን ስትራተጂታትን ሓንጺጹ ብዓወትን ስኒትን ክዛዘም ትምኒትና ንገልጽ።