ሃገረ ጀርመን

ዝኸበርኩምን/ ዝኸበርክንን  ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ/ባ ኤሪትራውያን ኣሕዋትንኣሓትንደቂብሄረጀበርቲ። ብመጀመርታ እቲ ምውቕ ዝኾነ ጀበርታዊ ሰላምታና ካብ መዓልቲ ጀበርቲ ይብጻሕኩም። ከም ዝሓለፋ ኩለን ዓመታት ሕጅውን ብተኸታታሊ ን መበል ሻሙናይ  ግዜመዓልቲ ጀበርቲ ከምዝሓለፈዓመታትብዘደንቕኣገባብንምክያድመደብናእናኣሰላሰልናምዃና ሓጎስ እንዳተሰማዓናነበሽረኩም።