ንኤርትራውያን ስደተኛታት ወግሐ ጸብሐ ግፋ መፍትሒ ኣይኮነን

ኣብ ስነ-ኣእምሮ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣብ ጂኦግራፊ’ውን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፍጹም ከበባ ካብ ዝኣቱ ነዊሕ ግዜ በሊዑ’ዩ። ገለ ዓመታት ኣይኮነን ዓሰርተታት ዓመታት’ዩ ገይሩ። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ምእዋጅ ነጻነት ሃገር ዝረኽቦ ነገር እንተሃለዎ፡ ካብ ነጻነት ዝምንጩ ክብርታት ዘይኮነስ፡ ታህዲድ፡ ጸርፍን በትርን’ዩ። መላኺ ስርዓት ኮነ ኢሉ ተስፋታት ህዝቢ ዝቐትል ዘጸልምት ጸረ-ህዝቢ ፖሊሲታት ክትልም ክእውጅ ብተግባር ክትርጉም ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ’ዩ ዝነብር ዘሎ። ፖሊሲታትን ኣዋጃትን ስርዓት ህግደፍ ህዝቢ ዕለታዊ ህይወቱ ብሰላም ብርግኣት ንኸይመርሕ ዝጻብኡ ዝዕንቅፉ ዘበሳብሱ’ዮም። ጨፍላቒ ጉጅለ