Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ጨንፈር ጅዳ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዕዉት ኣኼባ (ተንዊር) ኣካይዱ

ብዕለት 13 ጥቅምቲ 2017 ወከልቲ ውድባትን ኣባላት ባይቶን ዓበይቲ ዓድን ህዝቢ ጅዳን ኣባላት ማእከላይ መሪሕነትን ኣባላት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ጅዳን ዝተሳተፍዎ ዕዉት ናይ ሰሚናር ተንዊር ተኻይዱ ፡ ቅድሚ ኣኼባ ምጅማር ናይ ሓባር ምሳሕ ድሕሪ ምግባዝ፡ መኽፍቲ ኣኼባ ብቁርኣነል ከሪም ተኸፊቱ፡ ቀጺሉ ኣቦ-መንበር ጨንፈር ጅዳ ንተሳተፍቲ እንኵዕ ዳሓን መጻእኩም ብምባል፡ እዚ ናይ ሎሚ ኣኼባ ህዝቢ ጅዳ ምስ መሪሕነት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ብምርኻብ ህሉው ኩነታት ሃገርን ደምበ ተቃዎምን ኩነታት ሰልፍና ብሓበር