መግለጺ ብስም ኣራሚት ሽማግለ ዝወጸ ኣዋጅ

ብዕለት 14-10-2017 ኣብ መርበብ ሓበሬታ (ተጎሩባ) ብስም ኣራሚት ሽማግለ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዝብል ዝወጸ ኣዋጅ ኣንቢብና።  ብመጀመሪያ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ትሑት ደረጃ ወሪድና መልሲ ክንህብ ድልየትና እኳ እንተዘይነበረ፡ ንገለ ለዋሃት ፈተውትና ከደናግር ስለ ዝኽእል ግን፡  እዚ ኣዋጅ’ዚ ካባና ካብ ኣራሚት ሽማግለ ከምዘይወጸን ብቀረባ ይኹን ብርሑቅ ከምዘይምልከተናን ክንሕብር ናይ ግድን ይኸውን።