ጽምኣት ደም ድዩስ ዕብዳን? ዘብዘብ፡ ጸሊም ታሪኽ ንምድጋም

ቅልዕቲ ደብዳበ ንኣከብትን ተኣከብትን መድረኽ ዓለምን ደቂ ዓለምን ካብ ዝፍጠሩ ኣትሒዝካ ምስ ትመራመር ባህርያት ደቂ ሰብን ሕልመ ረብሓታቶምን ደሚርካ ደማሚርካ ስለ ዘይውዳእ፡ መዕለቢ ክትረኽበሉ እንተዀንካ ኣብ ሕሉፍ ብሂላት ክትውከስ ናይ ግድን ስለ ዝኾነ፡ ኣነ እውን ክውከስ።