ብኣምልኾን ፍርሕን ዝተቐርቀሩ ሰባት

ናቱ ፍሉይ መለለዪ ፖለቲካዊ መንነት ዘይብሉ ሰብ ብውሽጡ ቅሳነት የብሉን። ብደገ’ውን ኣይሕፈርን ኣይኽበርን። ካብ’ዚ ዝብገስ ብውሽጡ ባዕሉ ዝፈልጦ ስቓይ ከም ዘለዎ እናሃለወ፡ ብግዳም ሰባት እዚ ከም’ዚ’ዩ ባህሪኡ ተግባሩ እናበሉ ብኣሉታ ይጠቛቖምሉ። ይንዕቅዎ። ይጸልእዎን ይንጽልዎን። ሰብኣይ ክልተ ኒዮው ነጀው ክብል ሞተ” ዝብል ምስላ ኣቦው ዝያዳ ገላጺ ይመስለኒ። መርገጽ ኣልቦ ከከም ኩነታቱ ህይወቱ ዝመርሕ ሰብ እምነት ተነቢርሉ ንብዙሓት ወይ ዓዲ ወኪሉ ክለኣኽ ኣይኽእልን። ንሱ’ውን ከምኡ ክገብር ርእሰ ምትእምማን የብሉን። ባዕሉ ሰብኣዊ ክብረቱ ንካልኦት ሰባት ኣሕሊፉ ዝሃበ ዘዋረደ ስለ ዝኾነ፡ ዝተባህሎ ክፍጽም ደኣምበር ኣፉ መሊኡ እዚ ቅኑዕ፡ እዚ ቅኑዕ ኣ