መራሒ ህግደፍ ብ7 ጥቕምቲ 2017 ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ .................

መራሒ ህግደፍ ብ7 ጥቕምቲ 2017 ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ ካብ ኣለኹ ዝብል ድሃይ ምግባር ዝሓልፍ ቁም-ነገራዊ መልእኽቲ ከምዘይነበሮ ተገሊጹ መራሒ ጃንዳ ህግደፍ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ዘይከም’ቲ ቀደም ዝግበረሉ ዝነበረ ምውዕዋዕ፡
ብሓውሲ ሃንደበት ብ7 ጥቅምቲ 2017 ሰዓት 8፡00 ናይ ምሸት ኣብ መስኮት ተሌቭዥን ቀሪቡ ዝገበሮ ቃለ- መጠይቕ፡ ደሊኻ ቁም-ነገር ዘይትረኽበሉ፡ ዝተሓተቶ ገዲፉ ዘይተሓተቶ ክምልስ ሃለውለው ክብል ከምዘምሰየ፡ ዕላማ ናይ’ቲ መደብ ግን ሃለዋት ኣጥፊኡ ስለ ዝጸንሐ ኣለኹ ኣይጠፋእኩን ዝብል መልእኽቲ ንምምሕልላፍ ዝዓለመ’ዩ ዝመስል ይብሉ ነቲ ቃለ-ማሕተት ዝተኸታተሉ ኤርትራውያን።