መግለጺ 2 ይ ጉባኤ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ)

24 ስከረም 2017 ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰድግኤ) 2ይ ዞባዊ ጉባኤ ኣካይዱ ። ብኣቦ መንበር ዞባ ብናይ እንቛዕ ብድሓን መጻኹም መልእኽቲ ድሕሪ ምኽፋቱ ነዚ ጉባኤ ክውን ንምግባር ዝተኻየደ ጻዕርታት ኣመስጊኑ ። ቀጺሉ ብኣባል ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ቃል ውድብ ቀሪቡ፡ ከምኡ ድማ ናይ ደገፍ መልእኽቲ ዞባ ኤውሮጳ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰድግኤ) ድሕሪ ምቕራቡ ጉባኤ ስሩዕ ስርሑ ጀሚሩ ። ጉባኤ ብኣቦ መንበር ዞባ እንዳ ተመርሐ ኣብ ዝቐረቡ ናይ ስራሕ ጸብጻባት ተማያይጡ ። ኣብቲ ዝቀረበ ናይ ስራሕ ጸብጻብ ዝምላእ መሊኡ ፡ ክመሓየሽ