ኣብ ጉዳይ ሃገር ተዓዛቢ ምዃን ነብሰ ምትላል’ዩ

ሃገር ናይ ሓደ ሰብ ወይ ፖለቲካዊ ውድብ ናይ ብሕቲ ንብረት ኣይኮነትን። ሃገር ኣብ ትሕቲኣ ናይ ዝነበሩን ከም ልኡላዊት ሃገር ናይ ዘጽውዕዋ፡ ካብ ኩለ-መዳያዊ መጥቃዕቲ ተኻላኺሎም ናይ ዝዕቅብዋን ዘልምዕዋን ዜጋታትን ማሕበራዊ ክፍልታት ሓባራዊ ሃብቲ’ያ። ናታቶም መግለጺት መንነትን ክብረትን ድማ’ያ። ከም’ቲ ገዛ ዘይብሉ ሰብ ንገዛ ክራይ ገንዘቡ ጥራሕ ዘይኮነ ስምዒቱ እናኸፈለ ብስቓይ ዝነብር፡ ኣብ ጉዳዩን ጉዳይ ሃገሩን ብቐጥታን ብተዘዋዋን ዘይሳተፍ ዜጋ ወይ ሕብረተ-ሰብ ድማ፡ ኣብ ርሑቕ ስደት ከይዱ ተማሂሩ ተመራሚሩ ሊቅ ይኹን፡ ነጊዱ ይኹን ኣውፊሩ ብገንዘብ ይሃብትም ምልኣት ዘለዎ ናይ ሕልና ቅሳነት ክህልዎ