ኣብ ካርቱም ሱዳን ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቆንስል..........

ኣብ ካርቱም ሱዳን ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ጉጅለ ህግደፍ፡ ኣባል ናይ’ቲ ማሕበረ ኮም ተባሂሉ ዝጽዋዕ መጋበርያኡ ዝኾነ ማሕበር ንዘይኮነ ኤርትራዊ ዝኾነ ኣገልግሎት ከም ዘይህብ ገሊጹ። ጉጅለ ህግደፍ፡ ካብ ነጻ ተመክሮኡ መንነቱ ዝፈለጠ ሰብ እናራሕረሖ ኣብ ዝኸደሉ፡ ዝለመዶ ጸጥታዊ ሓበሬታ ዘስንቖ፡ ዘጣቐዓሉን ገንዘብ ዘዋጸኣሉን እናሰሓወ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ወቕቲ፡ ኣብ ካርቱም ሱዳን ዝርከብ ቆስላዊ ቤት ጽሕፈቱ ኣባል ናይ’ቲ መጋበርያኡ ዝኾነ ማሕበረ ኮም ንዘይኮነን፡ ካብኡ መሰነይታ
ወረቐት ሒዙ ንዘይመጽአን ኤርትራዊ፡ ዝኾነ ናይ ጉዕዞ ሰነዳት ከምዘይህቦ ብወግዒ መምርሒ ከም ዘውረደ እሙናት ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ሓቢሮም።