መድረኽ ሃገራዊ ዘተ (መ.ሃ.ዘ.)

ዋዕላመቐይሮኣዊምትሕብባር (ዋ.መ.ም.) በብቀጻሊኣብመንጎ  ፖለቲካውያንንበርጌሳውያንንተቓወምቲውድባትሓባራዊሃገራዊራእይን፡ውሁድተግባርንክብንምባልኪካየድዚጸንሐጻዕሪመሰረት: መድረኽሃገራዊዘተ(...): ብኣሳላጥነትኤሪ-መድረኽ: ኣብ 20-22 ጥቅምቲ2017: ዋዕላመቐይሮኣዊምትሕብባርዘርእስቱንምግባእጸዊዓኣላ::