ንሕናን ዞባናን

ልክዕ ናይ ምትግባር ዓቕሙን ኣበይ ደረጃ ከም ዝርከብን ዘይመዝን ሰብ፣ ውድብ ይኹን ሕብረተ-ሰብ ኣንፈተ ጉዕዞኡን መዕለቢኡን ኣይፍለጥን። ከም’ቲ ብዕራይሲ ነቲ ሳዕሪ ‘ምበር ነቲ ገደል ኣይርእን” ዝበሃል፡ ኣበይን ከመይን ይነብር ኣሎ፡ ዝነብረሉ ዘሎ ከባቢ ብግቡእ ዘይንብብ ሰብ፡ ውድብ ኮነ ሕብረተ-ሰብ ክረኽቦ ዝደሊዮ ደኣምበር ነቲ ዝደልዮ ከመይ ከም ዝረኽቦ፡ ንሱ ዝብሎ ደኣምበር ብካልእ ዝበሃሉ ፈላሊዩ ኣብ ምርዳእ ክጽገም ባህሪያዊ’ዩ። ከም’ዚ ዓይነት ኣገንዝቦ ከኣ ሃሳ