ብተግባር ዘይስነ ጭርሖ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኩሉ”

ልክዕካ ምፍላጥ መግለጺ ዝለዓለ ልቦና’ዩ። ምኽንያቱ ልክዕካ ዘይምፍላጥ እንታይ ክትገብር ወይ ዘይክትገብር ኣነጺርካ ንምፍላጥ ስለዘጸግም። ብመሰረቱ ናብ’ቲ ሃብታም ባህልናን ወረጃ ምስላ ቀዳሞት ወለድናን ምስ እንምለስ፡ ዝገብር ነዲኡ ነይነግር” ዝብል ሓደ ነገር ቅድሚ ምግባርካ ብዙሕ ክትዛረበሉ ከምዘይብልካ ዝምህር ዝገርሕ ቁም-ነገር ኢና ንረክብ። ከምኡ’ውን ስምዑኒ ስምዑኒ ዘብዝሕሲ ሕብኡኒ ሕብኡኒ ማለቱ ኣይተርፍን” ብካልእ መልክዑ ድማ ከም’ቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ንመላኺ ጉጅለ ህግደፍ ጠላም