ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ-ሕድሪ 10ይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣቃኒዑ

17/News October 2-2017.pdf

ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) 10ይ ስሩዕ ኣኼባኡ ካብ ዕለት 01 ክሳብ 02 ጥቅምቲ 2017 ኣካይዱ ከምዝዛዘመ ኣብ ዝለኣኸልና ዜና ሓቢሩ፡፡ እቲ ዝበጽሓና ዜና ወሲኹ ከምዝሓበሮ 6ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ግሃድኤ-ሕድሪ ካብ ዕለት 17-20 ሰነ 2017 ምክያዱን ኣገደስቲ ውሳኔታት ኣቐሚጡ ምዝዛሙን ኣዘኻኺሩ፡፡