ናይ ኢሳያስ ደማሙ ሕጂኸ እንታይ ክትደግሙ?

ኢንታ ፊ ሳንዱቅ ወ ኣኽባራክ ፊ ሱቅ... ንስኻ ሕቡእ ኣብ ሰንዱቕ ዕላልካ ኸኣ ኣብ ሹቕ ከም ዝብል ምስላ ዓረብ፡ ኣገበልቲ... ሓብሓብቲ.. ንንጹሃት ጠሊሞም ንተንኮል ብዓል ጀጃዊ ኢሳያስ ኣገልገልቲ ብተግባራቶም ጽባሕ ተኸሰስቲ ሙዃኖም ስለዝፈልጡ እቲ ክዕወት ዘለዎ ስልጣንን ዋንነትን ህዝቢ ንኸይዕወት ኣብ ውሻጠ ተቓውሞ ተኣታትዮም ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ሓለይቲ ተመሲሎም ዘብዘቕዝቕዎ ዘለዉ ኣብ ትዕዝብቲ ኩልና ኣሎ።