ካብ ሓለብ ንእድልብ

ካብ`ቲ ኣብ 90ታት ናይቲ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ኣብ ርዋንዳን ፖስናን ዝተዓዘብናዮ ናይ ሕብረተ ሰብ ዓለም ሸለልትነት ዝኸፈኤ ሸለልትነት እዚ ኣብ ሓለብ ክንርእዮ ዝቀነና ሸለልትነት`ዩ። ድሕሪ 2ይ ውግእ ዓለም፡ ማለት እቲ ኣብ 1ይን 2ይን ውግእ ዓለም ዝተራእየ ናይ ሰብ መቅዘፍትን ናይ ንብረት ምብራስን ንኸይድገም ገደብ ንምግባር ተባሂሉ UN ተመስሪታ፤ በቲ ክድገም ዘይተደልየ ናይ 2ይ ውግእ ዓለም መልክዕ ዝበረሰት ከተማ እንተላ ሓለብ`ያ ክበሃል ይከኣል። ንብረት፡ሰረት፡ ተዘክሮ፡ስድራ ቤት፡ ዓንዩ ሰብ ተሓግሒጉ ካብ ከተምኡ ተባሪሩ። ኣብ ጎልጎል ይጸምእ ይጠሚ .. ኩሉ ዓይነት ሽግር ይቅበል ኣሎ። እቲ ሉሙድ ንስደተኛ ዝግበር ረድኤት ከይተረፈ ተሓሪምዎ ……. እዝስ ኣፈ`ርክቡ