ደምዳሚ መግለጺ፣ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት፡ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

ጀጋኑ ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ! ማእከላይ መሪሕነት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ ካብ 26-28 መስከረም 2017 ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሰላሲሉ። ማእከላይ መሪሕነት ኣብዚ ኣኼብኡ’ዚ ነቲ ካብ 16-18 መስከረም 2017 “ሰሚናርና ንዕምቆት ደሞክራስያዊ እምነታትናን ድልዳለ ውድብናን” ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ዝተኻየደን ድሕሪኡ ስዒቡ ካብ 20-24 መስከረም 2017 “ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ኩሉ ዓቕምታት ተቓላሳይ ህዝብና ንምውጋድ ስርዓት ህግደፍ ይቕናዕ” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጭርሖ ዝተሰላሰለ ታሪኻዊ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ዝነበሮም ሓያልን ድኹምን ጐንታት ብዕምቆት ብምምይያጥ ዕዉታት ምንባሮም ገምጊሙ።