ሓባራዊ መግለጺ ሓድነት

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪን ስምረት ኤርትራውያን ንፍትሒ ዝኸበርካ ሓፋሽ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ብሕሱም ሓለንጊ ሻራ ህግድፍ እትግረፍ ከም ኡውን ኣብ ስደት፥ ንስድትን ንገባቲ ስርዓት ኣብ ምፍራስ ንማንታ ሕሰም ትብድህ ዘለኻ ተውለ ህዝቢ ካብ መዓምቕ ልብና ሰላምታና ይብጻሕካ።