ኣብ ኣጠቓቕማ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ዝረኣዩ ሓያልን ድኹምን ጎኒታት፣

ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ኣብዚ ዘለናዮ ውድዕነት፡ ንዓለምና ከም ሓንቲ ቁሸት ኣተኣሳሲረምሉ ኣብ ዘለውሉ ወቕቲ፡ ህዝብታት ዓለም ብቐሊሉን ኣብ ዝሓጸረ ግዜን በዚ መሳርሒታትዚ ተራኺቦም፡ ማሕበራዊ ኩነታቶም ይኹን ካልእ ዘገድሶም ጉዳያት ብቀሊል ከመሓላልፉ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ዝረኸብሉ ታሪኻዊ ምዕባለ ናይ ቴክኖሎጂ ፈጠራዩ። ብዙሓት ነዚ ማሕበራዊ መራኸቢታትዚ፡ ከም ፈይስ ቡክ፣ ትዩተር፣ ስካይፕ፣ ዩቲቭ፣ ዋስኣብ ..ወዘተ ከምኡውን