ዓሻስ ገበጣ ክሳብ ዝውዳእ ይጻወት !!

ቃልስና ኣንጻር ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ መፈጸምታኡ እናበጽሔ ይኸይድ ኣሎ። ህልውና ህግደፍ ዘብቀዓሉ፣ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ሓዲሽ መድረኽ ዝቀላቀለሉ እዋን ኢና ዘሎና። እንተኾነ ገለ ደገፍቲ ህግደፍ ጌና ብዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ከም ቀደሞም ምስ ህግደፍ ክደናገጹ ይረኣዩ ኣሎዉ።