ፖለቲካዊ ዘተ ምስ ህዝቢ አብ ከተማ ኮሎን/ሃገር ጀርመን

ገዲምተጋዳላይንደራሲተመክሮይኣብህዝባዊግንባር፡ሳሕልወፊርና እነታይኣምጺእና ሓው የማነ አብ መኽፈቲ ኣኼባ፣ ንምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ - ባሕቲ መስከረም - ከም ኣጋጣሚ ብምውሳድ ነዚ ንመበል 56 ዓመቱ ዝኸብር ዘሎ ክቡር መዓልቲ ከም መበገሲ’ን መንጠሪ’ን ዘረብኡ ተጠቒሙ ብነዊሕ አብ ኣሳግድ ሰውራ ኤርትራ ብምጥላቕ ታሪኻዊ መግለጺ ሂቡ።